HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS


13-04-2005

Extra borg Nationale Hypotheek Garantie bij betalingsproblemen

NHG die m.i.v. 1 juli 2005 zal ingaan


Gedwongen verkopen lopen sterk op

 

Per 1 juli vindt een ingrijpende uitbreiding plaats van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), gericht op het voorkomen van gedwongen verkopen. De woonlastenfaciliteit, zoals de uitbreiding heet, is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kan gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten worden betaald. Het geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om te voorkomen dat de woning moet worden verkocht. De extra borg is bedoeld om inkomensdaling op te vangen als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner.


VROM en VNG verwelkomen uitbreiding

Minister Dekker (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben recent ingestemd met de extra borgstelling. Zij doen dat om de kans te vergroten dat mensen hun eigen woning kunnen behouden bij tegenslag. Minister Dekker: ?Het kabinet streeft naar meer eigen woningbezit bij mensen met een laag inkomen. De Nationale Hypotheek Garantie is een belangrijk instrument om eigen woningbezit betaalbaar en veilig te maken voor deze mensen. De woonlastenfaciliteit zorgt ervoor dat er dat zij mogelijk w?l hun huis kunnen houden als zij buiten hun schuld in betalingsproblemen komen.?

De uitbreiding is van toepassing op alle ongeveer 500.000 huishoudens die een hypotheek hebben met Nationale Hypotheek Garantie. Er zijn geen kosten verbonden aan de extra borgstelling. Wel moet de aanvullende lening worden terugbetaald; het gaat hier niet om een verzekering.

 

Aantallen gedwongen verkopen lopen sterk op

Directe aanleiding is het stijgende aantal gedwongen huizenverkopen met verlies. In het eerste kwartaal van 2005 zijn 133 woningen die zijn gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie met verlies verkocht. In het eerste kwartaal van 2004 waren dat er 55. Directeur Karel Schiffer: ?Over heel 2005 verwacht ik nu zo?n 600 gedwongen verkopen met verlies, tegenover 331 in het afgelopen jaar. De woonlastenfaciliteit is in het leven geroepen om waar mogelijk gedwongen verkopen te voorkomen.?

 

Hoe werkt het?

Als mensen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van de partner buiten hun schuld in betalingsproblemen komen, kunnen zij bij hun geldverstrekker een extra geldlening aanvragen met Nationale Hypotheek Garantie als borg. Uit deze lening kunnen schulden worden gesaneerd en de woonlasten worden betaald gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Nationale Hypotheek Garantie is ervan overtuigd dat de consument beter af is als er meer tijd is om betalingsproblemen op te lossen. Verkoop van de woning kan hiermee worden voorkomen. In gevallen waarin dat niet lukt is er meer tijd om de woning  via een makelaar te verkopen in plaats van via de veiling. Dat scheelt al snel 20 procent in de opbrengst.

De extra lening die mensen kunnen krijgen is maximaal 1,5 maal de hypotheekrente, maal de hypotheek. Dat is bij een lening van 160.000 euro en een rente van 6% 14.400 euro. Uit dit bedrag mogen ook de kosten van het afsluiten van de lening worden betaald en gedurende maximaal twee jaren ook de rente over deze lening. Na maximaal twee jaar moet men naast de gewone hypotheeklasten ook de rente uit de aanvullende lening gaan voldoen.

De geldgever bekijkt of het zinvol is de woonlastenfaciliteit toe te passen. Daarbij is onder meer van belang dat men na het afsluiten van de hypotheek geen extra leningen heeft genomen en voordat de betalingsachterstanden ontstonden de hypotheeklasten naar behoren zijn betaald.


Consument en geldgever sterker gericht op beperken risico?s

Steeds meer mensen maken gebruik van Nationale Hypotheek Garantie. Op grond van de cijfers van het eerste kwartaal is de verwachting dat dit jaar ongeveer 125.000 huishoudens de aankoop en/of  verbetering van hun woning financieren met een Nationale Hypotheek Garantie.

Directeur Karel Schiffer: ?De belangrijkste verklaring voor de sterke stijging is dat zowel geldgevers als de consument in toenemende mate hechten aan risicobeperking van het eigen woningbezit.?

 

Persberichten (bron www.nhg.nl)

 

 

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)