HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS


Kind Onder dak/ Studeren en op kamers?

De kamernood onder studenten is groot. Veel aankomende studenten zijn niet in staat huisvesting te vinden. Wanneer ouders over geld beschikken of het benodigde geld kunnen lenen, is er een aantrekkelijke manier om zoon of dochter aan een kamer te helpen. Dat geldt overigens niet alleen voor studerende kinderen. Koop een huis voor je kind. 

De woningmarkt wordt beheerst door aanbod en daardoor staan de prijzen nu onder druk. Wie ooit heeft overwogen een huis(je) te kopen voor een (studerend) kind kan nu wellicht voordelig z'n slag slaan. Nu de rente nog steeds zeer laag is, kan dit bovendien voordelig worden gefinancierd. 
De meeste aankomende studenten hebben niet het geld om zelf een huis te kopen. Ook komen ze meestal niet in aanmerking voor een aantrekkelijke financiering, omdat ze geen of weinig inkomen hebben. Wanneer ouders w?l het geld hebben of in staat zijn de aankoopprijs te lenen, is er in beginsel een oplossing. 

Het kind koopt het huis en de ouders geven een hypothecaire lening voor de volledige koopprijs. Het kind moet dan hypotheekrente aan de ouders betalen. De hypotheek valt bij de ouders in box 3, zodat de rente niet belast is. Wel moet 1,2% vermogensrendementsheffing worden betaald, maar dat betalen de ouders ook als het geld gewoon op de bank staat. De rente is voor het kind fiscaal aftrekbaar in box 1. Tijdens de studie bouwt het kind in de vorm van de rentebedragen een fiscaal aftrekbaar verlies op, waarop uiteraard zijn bijverdiensten in mindering komen. Het opgebouwde verlies kan worden benut vanaf het moment dat de studie is voltooid en het kind w?l een normaal belastbaar inkomen heeft. Het verlies uit de studiejaren kan dan alsnog worden afgetrokken. 

Het kind moet aan de ouders rente over de hypothecaire lening betalen, maar heeft daarvoor wellicht niet de financi?le middelen. Geen nood, want de ouders mogen jaarlijks een bepaald bedrag vrij aan de kinderen schenken. Wordt van deze mogelijkheid gebruikgemaakt, dan be?nvloedt dat niet de aftrekbaarheid van de rente bij het kind. Het kind kan een of meerdere kamers verhuren aan medestudenten. De huur die het kind daarvoor ontvangt, is belastingvrij en be?nvloedt dus niet zijn belastbaar inkomen. Tenzij hij of zij meer dan vier kamers verhuurt, want dan wordt het aangemerkt als een kamerverhuurbedrijf.  U kunt als ouder natuurlijk ook de huur belastingvrij ontvangen van de verhuur van de overige kamers.

Wie van de hier beschreven mogelijkheid gebruik maakt, moet w?l zorgvuldig te werk gaan. Uiteraard wordt het huis notarieel op naam van het kind gezet. Maar ook de hypothecaire lening die de ouders aan het kind verstrekken, moet notarieel worden vastgelegd, evenals de jaarlijkse schenking van een deel of de gehele hypotheekrente. 
Wat betreft de fiscale consequenties nog het volgende. Het kind moet alle lasten van het huis betalen, zoals de onroerendezaakbelasting OZB, verzekeringen en onderhoud. Deze kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar. Ook moet het kind op zijn of haar belastingbiljet het forfaitaire inkomen opgeven van dat deel van het huis dat zelf wordt bewoond. 

Het kind kan soms ook zelf een hypothecaire lening bij een bank opnemen, wanneer de ouders bereid zijn mee te ondertekenen. Regionale Hypotheekpartners heeft hiervoor de Startershypotheek ontwikkeld. Een andere mogelijkheid is dat het kind een kapitaalverzekering sluit, waaruit in de toekomst de lening kan worden terugbetaald. Omdat het kind nog jong is, is de premie voor zo n verzekering relatief laag. 

Ten slofte: onroerend goed is in beginsel een uitstekende belegging, zodat kindlief op deze manier een mooie basis voor vermogensvorming legt. 


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)