HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Keurmerken
Erkend Hypotheekadviseur
Autoriteit Financi?le Markten
Klachteninstituut Verzekeringen
Financiele bijsluiter


AFM Autoriteit Financi?le Markten


  De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

De AFM - voluit de Autoriteit Financi?le Markten - is de gedragstoezichthouder op de financi?le markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

De AFM ziet er op toe dat financi?le instellingen in ons land je correct behandelen en je daarbij goed informeren over hun financi?le producten en diensten. De AFM let er op dat alle partijen zich aan de relevante wet- en regelgeving houden. Ook adviseert de AFM het ministerie van Financi?n bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Kort gezegd heeft de AFM de volgende drie doelstellingen:

  1. de toegankelijkheid tot de financi?le markten bevorderen
  2. de goede werking van de financi?le markten bevorderen
  3. het vertrouwen in de financi?le markten bevorderen.

Zowel het publiek, het bedrijfsleven als de overheid zijn voor veel activiteiten afhankelijk van de financi?le producten die op de markten worden aangeboden. Vertrouwen in een ordelijke en eerlijke werking van deze markten is hierbij cruciaal.

De Huijerjans Adviesgroep waaronder Regionale Hypotheekpartners voldoet volledig aan deze eisen.

Meer informatie:
www.afm.nl

 


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)