HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
HYPOTHEEKINFO
Hypotheekverstrekkers
Hypotheekvormen
Soorten Hypotheken
Hypotheek Oversluiten?
2e hypotheek
Second Opinion
Onvoorziene Gebeurtenissen
Bijzondere Situaties
Wisselend Sparen
Wat kan ik lenen?
Rente
Hypotheekinstinkers


De 10 grootste hypotheekinstinkers


Om hypotheken goedkoper en aantrekkelijker te laten lijken, hanteren aanbieders allerlei slimmigheden. Het is zaak dat u deze kunstgrepen leert herkennen, zodat u een objectieve vergelijking kunt (laten) maken van de diverse offertes. Zo kunt u de ?cht goedkopere hypotheek onderscheiden van de schijnbaar goedkopere hypotheek.

Regionale hypotheekpartners, noemt hieronder de 10 grootste hypotheekinstinkers
.

1.  Een hoger prognose-rendement op een beleggings­hypotheek (of hybride hypotheek met een beleg­gingselement)
Hoe hoger het prognose-rendement, hoe lager de maan­delijkse premie. Maar: ?geboekte resultaten in het verle­den bieden geen garantie voor de toekomst?. Wanneer een prognose te hoog wordt ingeschat (hoger dan 8%, bijvoorbeeld 10-12%) moet u op uw hoede zijn. Tegenvallende rendementen kunnen leiden tot een rest­schuld aan het einde van de looptijd. De geldverstrek­ker kan bovendien tussentijds extra stortingen eisen.

2. Vergelijken alleen op basis van rente (hybride, spaar- en beleggingshypotheek)
Een hypotheek bestaat doorgaans uit twee com­ponenten: een rentecomponent en een aflossingscom­ponent. Het laagste rentepercentage is zeker niet altijd een garantie voor de laagste nettomaandlasten. Dit kan worden veroorzaakt door het koppelen van een dure polis aan de lening. De beste vergelijking is dus om diverse hypotheken te vergelijken op basis van netto­maandlasten en niet op basis van rentetarieven.

3.  Heel lage rente voor een korte rentevaste periode

Sommige aanbieders, met name banken, adver­teren met spectaculaire kortingsacties, zoals ???n jaar vaste brutorente van 1,5%!? Dit zijn lokkers in de ware betekenis van het woord. De financi?le conse­quenties kunnen echter heel nadelig zijn wanneer het kortingsjaar is afgelopen: de maandlasten gaan sowieso omhoog, alleen de vraag is met hoeveel. Vaak krijgt u, zodra de rentevaste periode is afgelopen, te maken met adviestarieven die doorgaans boven het marktgemid­delde liggen. Gezien de kosten die gemaakt moeten worden om te vertrekken bij een bepaalde geldver­strekker (notaris, afsluitprovisie, taxatie en tijd) zal de gemiddelde consument geneigd zijn om deze hogere rente te accepteren. De voordelen van de lage rente moeten dus op de langere termijn worden doorbere­kend, met inbegrip van de kosten als u de hypotheek wilt oversluiten naar een goedkopere aanbieder n? de lage renteperiode. Pas dan krijgt u een beeld of u wer­kelijk korting geniet.

 

4.  Hoge rentekorting op een langere rentevaste periode

Ook hier geldt: bereken de korting door over de gehele periode (van vijfentwintig of dertig jaar) die de hypotheek loopt. En houd er rekening mee dat het ver­vallen van de korting aan het einde van de rentevaste periode betekent dat de maandlasten flink zullen stij­gen. Bij gelijk blijvende rentestanden zullen de maand­lasten in ieder geval stijgen als gevolg van het vervallen van de rentekorting.

 

5. Geen of een bescheiden overlijdensrisicoverzekering (bij een spaar-, beleggings- of hybride hypotheek met polis)

Wanneer u een hypotheek wilt waar standaard een overlij­densrisicodekking in zit, kan het wel eens zijn dat de aan­bieder deze weglaat op de offerte. Dat scheelt tientallen euro?s in de maandlasten, maar u bent dan niet verzekerd. Dit kan akelige consequenties hebben bij onverhoopt overlijden.

 

6.  Bij oversluiten een groter bedrag lenen

Als u een hypotheek oversluit, moet u in de meeste gevallen een boete betalen. Die kunt u het beste uit eigen middelen voldoen, dat is het voorde­ligst. Soms wordt echter geadviseerd om de boete op te nemen in de nieuwe financiering. U moet hiervoor dan een hogere lening afsluiten. Dat scheelt weliswaar een bedrag in??ns, maar de rente over het hypotheekdeel voor de financiering van de boete is niet fiscaal aftrek­baar en u bent langer bezig met aflossen. Opnieuw geldt: reken door of deze mogelijkheid werkelijk voor­deliger is.

 

7. Geen of weinig aflossing (aflossingsvrije hypotheek of een hybride hypotheek met een aflossingsvrij deel)

Maandlasten kunnen kunstmatig worden beperkt door een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Het grote nadeel hiervan is dat geen eigen vermogen wordt opge­bouwd, in tegenstelling tot andere hypotheekvormen. U hebt aan het einde van de looptijd een grote rest­schuld, terwijl de rente voor maar maximaal dertig jaar aftrekbaar is. Wilt u een dergelijke hypotheek, dan moet u zich terdege bewust zijn van de eventuele gevolgen. Laat u uitgebreid informeren.

 

8. WOZ-waarde lager inschatten

Als op de hypotheekberekening een lagere WOZ-waarde van uw woning is ingeschat, scheelt dat aanzienlijk veel belasting. Door een lager eigenwo­ningforfait hoeft u minder aan belasting te betalen en is het totale nettolastenbedrag per maand dus lager. Na de overdracht van de woning ontvangt u de werkelijke WOZ-beschikking van uw gemeente. De daarop aange­geven WOZ-waarde kan hoger zijn dan de gehanteerde WOZ-waarde in de ontvangen berekening van de hypo­theeklasten. Slecht idee dus om een (te) lage WOZ-waarde te hanteren: een vorm van ?creatief boekhouden? die eigenlijk niet door de beugel kan.

 

9.  Inzet eigen middelen

Eigen middelen kunt u op verschillende manie­ren inzetten, bijvoorbeeld door het hypotheekbe­drag te verlagen of een extra storting in de polis te doen. Zo kunt u de nettomaandlasten be?nvloeden. Om een juiste vergelijking te maken is het verstandig om een hypotheek te kiezen op basis van het kale product, v??r het inbrengen van eigen middelen. Zodra deze keuze is gemaakt, kan worden bedacht hoe de eigen middelen het best kunnen worden aangewend.

 

10. Vergelijking met diverse looptijden

In de regel vraagt u diverse offertes aan wanneer u een hypotheek nodig hebt. Let dan goed op dat op elke offerte dezelfde looptijd wordt aangegeven ? het maakt nogal uit voor de maandlasten of gerekend wordt met een looptijd van twintig, vijfen­twintig of dertig jaar.  

 

Meteen kijken en (werkelijk) vergelijken!

Regionale Hypotheekpartners vergelijkt voor u bijna alle hypotheek producten uit Nederland. De vergelijking geschiedt op basis van de kale basisproducten ? zo krijgt u dus het meest objectieve advies. Daarna kunt u uw hypo­theek direct afsluiten.

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan

 

 

 

 


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)