HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Kopen van een huis
Nationale Hypotheek Garantie
Borgsom of Garantieverklaring
Notaris
Taxatie
Koopakte
Kosten
Aandachtspunten
Gebreken aan een woning
Nieuwbouw
10 meestgestelde vragen
Slimme tips bij aankoop


Nieuwbouw


In Nederland wordt overal flink gebouwd. Een hypotheek op een nieuwbouwwoning is door de bank genomen wat makkelijker te krijgen dat een woningfinanciering op bestaande bouw. Dat heeft een aantal reden:

  

?          Koopsom Vrij Op Naam

?          Koop-/aannemingsovereenkomst 

?          Termijnen

?          Meer- en minderwerk

?          Oplevering

?          G.I.W. garantie

 

Koopsom Vrij Op Naam 

De koopsom van een nieuwbouw is in de regel 'vrij op naam' (v.o.n.). Vrij op naam wil zeggen dat een aantal kosten welke gemoeid zijn met de aankoop van de nieuwbouwwoning in de koopsom zijn inbegrepen. Het betreft de volgende kosten:

?         Kosten voor aankoop van de grond;

?         Bouwkosten (o.a. aannemer, architect, gemeentelijke leges, kosten bouwvergunning);

?         Notariskosten ten behoeve van eigendomsoverdracht;

?         Kosten kadastrale uitmeting;

?         Verkoopkosten (o.a. makelaarscourtage);

?         BTW (op dit moment 19 %);

?         Aansluitkosten nutsvoorzieningen (gas-, riool-, water- en elektriciteitsleidingen);

                Niet inbegrepen in de koopsom v.o.n. zijn onder andere de volgende kosten:

?         Notariskosten ten behoeve van de hypotheekakte;

?         Kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten);

?         Eventueel renteverlies over de grond vanaf een nader te bepalen datum;

?         Rente over eventueel reeds vervallen termijnen;
Gemeentelijke heffingen;

?         Kosten voor aansluiting telefoon en c.a.i.;

?         Plaatsingskosten c.q. kosten voor het op naam zetten van de verbruiksmeters van de nuts-aansluitingen.

 

 

Koop-/aannemingsovereenkomst 

De akte waarin de overeenkomst tussen koper en verkoper wordt vastgelegd heet koop-/aannemingsovereenkomst. Met het aangaan van de overeenkomst verplicht koper zich tot het betalen van de koopsom, verkoper verplicht zich tot het leveren van de grond en het bouwen van de woning daarop. Indien de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen getekend is, zal deze naar de notaris gestuurd worden. Deze zal dan de notari?le eigendomsoverdracht gaan verzorgen. Op de datum van de eigendomsoverdracht zullen in de regel twee akten getekend worden: de eigendomsakte en de hypotheekakte.

 

Termijnen 

De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt in de regel door de koper betaald in termijnen. Deze termijnen worden vastgesteld door de aannemer. De eerste termijn is het betalen van de grond. Daarna dient bijvoorbeeld bij het gereedkomen van de begane grond vloer een termijn betaald te worden, vervolgens bij het gereedkomen van de eerste verdiepingsvloer etc. De laatste termijn wordt betaald bij oplevering.
Mochten er voor de transportdatum reeds termijnen zijn vervallen, dan verleent de verkoper uitstel van betaling tot de datum eigendomsoverdracht. Over deze verschuldigde, maar nog niet betaalde termijnen wordt de overeengekomen rente berekend. Dit bedrag aan rente heet renteverlies. 

 

Meer- en minderwerk 

Een nieuwbouwwoning wordt meestal kaal en eenvoudig opgeleverd. Vaak is er de mogelijkheid om reeds tijdens de bouw door de aannemer diverse dingen te laten aanbrengen, veranderen, wijzigen etc. Te denken valt aan het plaatsen van een dakkapel, het uitbreiden van de keukeninrichting of het luxer maken van de badkamer. Bij de meeste projecten is een keuzelijst beschikbaar met mogelijkheden voor meer- en minderwerk en de daarbij behorende prijzen.

 

Oplevering 

Op het moment van aankoop van een nieuwbouwwoning zal de aannemer een prognose geven van de opleveringsdatum, in de koop-/aannemingsovereenkomst wordt slechts een uiterste opleveringsdatum genoemd. Enkele weken voor oplevering zal de aannemer de definitieve datum doorgeven. Het bouwen van een woning gebeurt voor het grootste deel ambachtelijk: als het vriest kan er niet gemetseld worden, als het regent niet geschilderd etc. Bij eventuele verkoop van uw huidige woning is het aan te raden een clausule op te nemen, waarin de datum van oplevering variabel is. Zo kunt u de oplevering van uw huidige woning afstemmen op de oplevering van de nieuwbouwwoning.


G.I.W. garantie
 

De stichting Garantie-Instituut-Woningbouw (G.I.W.) is opgericht om kopers van nieuwbouwwoningen meer zekerheid te geven, door middel van het waarborgcertificaat van het G.I.W. Het beschermt de koper vele jaren tegen eventuele technische en financi?le risico's. Het certificaat waarborgt onder andere het volgende:

?         6 jaar garantie op de kwaliteit van de woning (met uitzondering van enkele onderdelen, waarop een kortere garantie wordt gegeven;

?         De koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het G.I.W. en is goedgekeurd door diverse organisaties (onder andere Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en NVM);

?         Verkoopdocumentatie is opgesteld conform richtlijn G.I.W.;

?         De woning wordt door bemiddeling van G.I.W. door een ander afgebouwd, indien er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de aannemer;

?         Geschillen omtrent de kwaliteit van de woning kunnen worden voorgelegd aan het G.I.W.

 

 

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)