HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Hypotheekvormen
Aflossingsvrij
Annu?teiten
Spaar
Leven
Belegging
Hybride


Beleggingshypotheek  (hypotheekvormen)


(hypotheek bij maatschappij 1, beleggingsrekening mag bij maatschappij 2)

Deze hypotheekvorm bestaat uit een geldlening om uw woning te financieren, en een beleggingsrekening. Tijdens de looptijd lost u niet af, waardoor u uitsluitend rente betaalt. Op de beleggingsrekening stort u maandelijks en/of eenmalig een bedrag, dat wordt belegd in door u gekozen beleggingsfondsen. Aan het eind van de looptijd is zodoende een kapitaal gevormd waarmee u de lening kunt afbetalen. Ook hier geldt dat het rendement van tevoren niet exact is vast te stellen, waardoor het eindkapitaal niet gegarandeerd is. Is het beleggingsklimaat u gunstig gezind geweest, dan bestaat de mogelijkheid dat u na aflossing van uw lening geld overhoudt. De beleggingshypotheek kan altijd gecombineerd worden met een losse  overlijdensrisicoverzekering.


 

 


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)