HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Hypotheekvormen
Aflossingsvrij
Annu?teiten
Spaar
Leven
Belegging
Hybride


Levenhypotheek (HYPOTHEEKVORMEN)(hypotheek bij maatschappij 1, verzekering mag bij maatschappij 2)

In principe lijkt de levenhypotheek op de spaarhypotheek met dit verschil dat het uit te keren bedrag aan het einde niet gegarandeerd is. Dit komt doordat de premies belegd worden waardoor het rendement niet exact is vast te stellen. Daar staat tegenover dat u meedeelt in de winst van de verzekeraar. In de gekozen verzekering kan een overlijdensrisicodekking worden meegenomen.


 

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)