HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Fiscale Informatie
Boxenstelsel
Overzicht fiscale aftrekbaarheid
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
Fiscaal Partnerschap
Overwaarde
Renteaftrek 2 woningen
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan 2004)


Renteaftrek bij (tijdelijk) 2 woningen


De kosten die direct verband houden met het aangaan van de hypotheek, zoals de afsluitprovisie en de notaris-kosten voor de hypotheekakte, kunt u aftrekken in box 1.

Als u hypotheekrente betaalt voor uw nieuwe huis terwijl uw vorige woning nog niet verkocht is, mag u beide rentes fiscaal aftrekken. Er bestaat namelijk een overgangs­regeling van twee kalenderjaren na het afsluiten van de hypotheek.

Een extra hypotheek om de dubbele woonlasten te betalen is niet fiscaal aftrekbaar. Uiteraard dient de rente uit het bouwdepot van deze hypotheekrentes te zijn afgetrokken. Het tegoed in het bouwdepot valt niet in box 3.
U betaalt dus geen vermogensrendementsheffing over dit bedrag.

Deze en meer aanvullende informatie wordt u ook meegegeven in een hypotheekadviesgesprek bij Regionale Hypotheekpartners.

 

 


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)