HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Fiscale Informatie
Boxenstelsel
Overzicht fiscale aftrekbaarheid
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
Fiscaal Partnerschap
Overwaarde
Renteaftrek 2 woningen
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan 2004)


Overwaarde


Door de aanhoudende stijging van de huizenprijzen hebben de huidige woningen een forse ?overwaarde? ontwikkeld. Huiseigenaren bezitten zo een stuk extra vermogen dat zij op enig moment te gelde kunnen maken, bijv. bij verkoop van de woning of tussentijds door het verhogen van de hypothecaire lening. Hieraan zijn fiscale gevolgen verbonden die afhankelijk zijn van de wijze waarop de lening wordt aangewend.

Vanaf 1 januari 2001 is rente slechts aftrekbaar indien de lening is aangegaan voor aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Indien in verband met overwaarde de lening wordt verhoogd en benut voor andere zaken, zoals beleggen of de aanschaf van consumptiegoederen, dan is de rente niet aftrekbaar. De lening wordt wel in Box III als schuld in aanmerking genomen.
Dit geldt ook voor leningen, afgesloten v??r 1 januari 2001. Voor leningen, aangegaan v??r 1 januari 1996, geldt een overgangsregeling. Rente voor deze leningen wordt steeds aangemerkt als hypotheekrente, mits de lening een hypothecaire lening is. De rente blijft dan aftrekbaar, ongeacht de aanwending van de lening.

Indien de overwaarde bij verkoop van de woning vrijkomt, mag de (eventuele) nieuwe koopwoning niet meer volledig met een lening worden gefinancierd. Dit is sinds 1 januari 2004 gewijzigd. Voor meer informatie lees: 
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan2004).

Het is dus nog steeds mogelijk om de overwaarde van de woning te benutten, ook voor andere zaken dan de eigen woning. De hypothecaire lening kan aantrekkelijk zijn, omdat deze lening een relatief lage rente kent. Uiteraard dient de soort lening afgestemd te zijn op het doel waarvoor deze wordt aangegaan.

Het is wel zo dat de 30-jaarstermijn voor renteaftrek voor het bedrag van de oude lening gewoon doorloopt. Alleen voor hetgeen m??r geleend wordt dan de oude lening, gaat een nieuwe periode van 30 jaar gelden.

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan

 

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)