HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Fiscale Informatie
Boxenstelsel
Overzicht fiscale aftrekbaarheid
kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
Fiscaal Partnerschap
Overwaarde
Renteaftrek 2 woningen
Beperking hypotheekaftrek (belastingplan 2004)


Fiscaal  partnerschap  Wat is een slimme verdeling?


Sinds 1 januari 2001 bestaat het begrip 'fiscaal partner'. Bent u getrouwd of heeft u uw partnerschap laten registreren, dan bent u voor de inkomsten­belasting fiscale partners van elkaar. Onder bepaalde voorwaarden mogen ook samenwonenden fiscale partners van elkaar zijn. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het fiscaal partnerschap u bepaalde belastingvoor­delen opleveren. Het fiscaal partnerschap is in ieder geval aan te raden als ??n van u geen eigen inkomen heeft.

Als u ongehuwd samenwoont, mag u voor het fiscaal partner­schap kiezen als u gedurende minimaal zes maanden van het fiscale jaar een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd en op ??n adres in de gemeente­lijke basisadministratie staat in­geschreven. U bent echter niet verplicht om te kiezen voor de partnerstatus. Uw keuze voor het fiscaal partnerschap kunt u aangeven op het formulier 'Verzoek om voorlopige terug­gaaf' of bij uw belastingaangifte.

Wel of geen Fiscaal partnerschap?

Doorgaans wegen de voordelen van fiscaal partnerschap op tegen de nadelen. Om erachter te komen of fiscaal partnerschap u voordeel op­levert, kunt u de beide opties (w?l en geen fiscaal partnerschap) uitpro­beren via de aangiftediskette. Deze rekent immers automatisch alles door. De optie waarbij u het minste belasting hoeft te betalen of het meeste belastinggeld terugkrijgt, is dan de beste.

 

Slimme verdeling

Fiscale partners mogen bepaal­de gemeenschappelijke inkom­sten, zoals de inkomsten uit het eigen huis, willekeurig toe­rekenen aan ??n van beiden. Krijgt ??n partner een bepaald soort inkomen toegerekend, dan moet deze ook de daarbij behorende aftrek in aanmerking nemen. Zo mag bij het inkomen uit het eigen huis het eigenwoningforfait alleen in combinatie met de hypotheekrenteaftrek aan ??n van beiden worden toegerekend.


Gemeenschappelijk

De gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten die geheel of gedeeltelijk bij ??n van de beide partners kunnen worden belast, zijn onder meer:

? Inkomsten uit een eigen huis (eigen­woningforfait en hypotheekrente);

? Uitgaven voor kinderopvang;

? Inkomsten uit sparen en beleggen;

? Persoonsgebonden aftrekposten, zoals uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, buitengewone uitgaven, scholingsuitgaven en giften.


Eigen woning

Heeft u een eigen woning, dan kunt u profiteren van de voordelen van het fiscaal partnerschap. U kunt naar eigen keuze het saldo van de bijtelling van het eigenwoningforfait en de aftrek van de betaalde hypotheekrente tussen u beiden verdelen. Daarbij is de eigen­domsverhouding van de woning of de inkomensverhouding tussen u beiden met van belang. Als het huis waarin u woont bijvoorbeeld voor 100% eigen­dom is van uw echtgenoot, kunt u als fiscale partners evengoed besluiten bij de belastingaangifte een 50%-50% ver­deling te hanteren. Heeft u een eigen woning die reeds is afgelost, dan hoeft u alleen nog het eigenwoningforfait te betalen. Het is slim om dat op te geven bij de partner met het laagste inkomen.


Fiscaal koppelen?

Is het zinvol om als samenwonenden te kiezen voor fiscaal partnerschap? Daarop is geen eenduidig antwoord te geven. Het biedt vaak voordelen, maar soms ook nadelen. Een nadeel kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de duur van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek is beperkt tot 30 jaar. Bent u fiscaal partners, dan ver­bruikt u allebei de aftrekjaren, ongeacht wie daadwerkelijk de hypotheekrente aftrekt. Bij samenwoners die niet kiezen voor de partnerstatus, worden alleen door de partner die de hypotheekrente in aftrek brengt jaren verbruikt. In theorie kunnen samenwoners zonder fiscaal partnerschap dus gebruik maken van 60 jaar hypotheekrenteaftrek.

 

 


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)