HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
HUIS & FISCUS
Fiscale Informatie
Kopen van een huis
Als u gaat verhuizen
Als u gaat verbouwen
Tijdelijk 2 huizen
Jurisprudentie
Links


Als u gaat verbouwen
U kunt uw overwaarde gebruiken om over extra geld te beschikken. Met dat geld kunt u uw huis verbouwen. U maakt geld vrij uit uw overwaarde door het verhogen van uw huidige hypotheek of door een tweede hypotheek af te sluiten.

Fiscaal voordeel
Als u het geld gebruikt voor een verbouwing, dat wil zeggen voor verbetering of onderhoud van uw hoofdwoning, dan is de hypotheekrente volledig aftrekbaar. Rente over leningen, bedoeld voor consumptieve bestedingen, is sinds de ingang van het nieuwe belastingstelsel niet meer fiscaal aftrekbaar.

Verbouwen zonder overwaarde
Wilt u gaan verbouwen als uw huis nog geen overwaarde heeft, bijvoorbeeld omdat u daar nog niet zo lang in woont?
Aan de hand van uw bouwplan zal door een taxateur moeten worden vastgesteld wat de waarde van uw woning, na gereedkomen van de verbouwing, zal zijn. Hierbij moet u wel rekening houden dat de waardevermeerdering na een verbouwing niet gelijk zal zijn aan de verbouwingskosten (een nieuwe keuken zal veelal een geringe waardestijging geven omdat dit zeer persoonlijk is).

Aan de hand van de door de taxateur vastgestelde waarde na verbouwing kan het bedrag van de hypotheekverhoging worden vastgesteld.
Een hypothecaire lening is wel zo gunstig, want u betaalt dan minder rente dan bij een persoonlijke lening.

Neem contact op met de adviseur van Regionale Hypotheekpartners voor meer informatie of een offerte.
 
 

Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)