HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Wie zijn wij
Onze werkwijze
Wat doen wij nog meer?
Eigen Vestiging?


Onze Werkwijze (Hoe werkt ons bedrijf)

Wanneer u inziet dat alleen het beste goed genoeg voor u is en dat regelmatig kijken naar uw vermogens- en verzekeringssituatie zinvol is, zal de adviseur van Regionale Hypotheekpartners met u een afspraak maken.

Veelal zullen er twee gesprekken plaatsvinden. In het eerste gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van datgene wat u belangrijk vindt op het terrein van hypotheken. Tevens wordt er gekeken naar uw huidige vermogens- en verzekeringssituatie. Dit gesprek neemt ongeveer een uur van uw tijd in beslag. Kort helder en bondig dus. Op grond van uw situatie wordt er door de adviseur van Regionale Hypotheekpartners een uitgebreide analyse gemaakt.

Jarenlange ervaring, computervergelijkingsapparatuur, vele specialisten op het terrein van o.m. hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, sparen, beleggen, pensioenen geven mede invulling aan een voor u optimaal voorstel. In een tweede gesprek zal dit voorstel worden gepresenteerd.


De analyse
De adviseur van Regionale Hypotheekpartners zal dus in de analyse uw persoonlijke situatie als uitgangspunt nemen. Inkomen, vooruitzichten, kinderen, hoe zien uw toekomstplannen eruit en ga zo maar door, bepalen het uiteindelijke voorstel.

Vervolgens wordt er gekeken welke maatschappijen het meest geschikt zijn. Welke producten daarbij passen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wanneer hier door de adviseur en de betreffende analisten keuzes zijn gemaakt wordt er een helder voorstel geformuleerd. In veel gevallen heeft de geschiedenis bewezen dat optimalisatie mogelijk was. Wanneer toevalligerwijs reeds een optimale situatie bestaat wordt dat ook door de adviseur aangegeven.


U kunt bij ons een afspraak maken op kantoor of bij u thuis, overdag of in de avonduren.

 

 

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)