HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Keurmerken
Erkend Hypotheekadviseur
Autoriteit Financi?le Markten
Klachteninstituut Verzekeringen
Financiele bijsluiter


Klachteninstituut Verzekeringen


Regionale Hypotheekpartners is aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen.

Het Klachteninstituut Verzekeringen is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. Het is bedoeld om ??n loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars en/of assurantietussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken. Vanzelfsprekend kan iemand altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen het Klachteninstituut werkzame Ombudsman Verzekeringen en Raad van Toezicht Verzekeringen kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken verzekeraar of tussenpersoon getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Het Klachteninstituut Verzekeringen wordt gefinanci?erd door een gelijknamige stichting die is opgericht door verzekeraars, tussenpersonen en de Consumentenbond. Deze hebben overigens geen enkele invloed op c.q. bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman Verzekeringen en van de leden van de Raad van Toezicht Verzekeringen gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

De Nederlandse autoriteiten hebben het Klachteninstituut Verzekeringen officieel in Brussel aangemeld als lid van FIN-NET van de Europese Unie en het participeert als zodanig binnen Europa in een samenwerkingsverband met collega Ombudslieden en Geschillencommissies voor grensoverschrijdende kwesties.

Daarnaast kan via het Klachteninstituut Verzekeringen toegang worden verkregen tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen.

De Ombudsman Verzekeringen bemiddelt ook in kwesties met het Waarborgfonds Motorverkeer.

lees meer op de website van:
                                                         
http://www.klachteninstituut.nl

 

 De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)