HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
OVER ONS
Wie zijn wij
Vestigingen/ Contact opnemen?
Keurmerken
Vacatures
Disclaimer


Disclaimer 


Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.  Wij adviseren u voor het aangaan van een hypotheek een afspraak te maken met een van onze adviseurs. Dit omdat iedere persoonlijke situatie anders is en dit alleen in adviesgesprek naar voren komt.

Functioneren van deze website
Regionale Hypotheekpartners stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Regionale Hypotheekpartners een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Regionale Hypotheekpartners vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Regionale Hypotheekpartners stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Regionale Hypotheekpartners de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, koersen, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financi?le consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met ??n van onze adviseurs om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifi?ren.

De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, koersen, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met ??n van onze adviseurs, waarbij al uw relevante financi?le, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Regionale Hypotheekpartners niet aansprakelijk is voor de (financi?le) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Privacy
De door Regionale Hypotheekpartners via de website verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regionale Hypotheekpartners worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Regionale Hypotheekpartners geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 


 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)