HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Rente
Uitleg Rente
Actuele Rentestanden
Rentewijziging per email?


Rente uitleg


Als we het hebben over rente dan dient u met het volgende rekening te houden:

  • Instaprente

  • De rentevaste periode

  • Rentebedenktijd

  • Hoe zit de hypotheek­rente in elkaar?

  • Actuele Rentestanden

 

Instaprente

Bij het afsluiten van een hypotheek hoeft u niet onmiddellijk een beslissing te nemen over de rentevastperiode. Verwacht u dat de rente in de komende tijd gaat dalen, dan kunt u gedurende maximaal 2 jaar gebruikmaken van de instaprente. U wacht tot de rente laag staat en bepaalt dan de rentevastperiode. Tot die tijd profiteert u van de gunstige instaprente. Bij een dalende rente levert de instaprente u dus een belangrijk voordeel op. En mocht de rente stijgen, dan heeft u meestal 1 of 2 weken de tijd om te beslissen of u de rente alsnog tegen het eerdere tarief wilt vastzetten.

 

De rentevaste periode

Meestal kunt u kiezen uit rentevastperiodes van 1 tot en met 20 jaar. Daarnaast zijn er faciliteiten waarmee u zelf invloed kunt uitoefenen op de rente die uiteindelijk voor u wordt vastgelegd: de instaprente en de rentebedenktijd.

 

Rentebedenktijd

Aan het einde van iedere rentevastperiode moet u opnieuw beslissen hoe lang u de rente wilt vastzetten. Voor bepaalde rentevasteperiodes kunt u gebruik maken van de rentebedenktijd. Deze geeft u de mogelijkheid om, op een door u gekozen tijdstip in het laatste jaar van de rentevasteperiode, de rente opnieuw vast te zetten. Zo bent u niet gebonden aan de rentestand op de vervaldag, maar laat u de nieuwe rentevastperiode ingaan wanneer u denkt dat de rente gunstig is.

 

Hoe zit de hypotheek­rente in elkaar?

Ook u betaalt wellicht keurig iedere maand uw hypotheekrente, zonder er bij stil te staan hoe de bank of verzekeraar die rente heeft berekend. En hoe het kan dat de ene geldverstrekker een hogere rente aanbiedt dan een andere.


De EURIBOR

Het belangrijkste onderdeel van de hypotheekrente is de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Dit is het offici?le rentepercentage waar de meeste Europese banken gebruik van maken. Het tarief is op l januari 1999 ingevoerd en geldt als de basis voor de hypotheekrente. De EURIBOR is voor alle banken gelijk, dus daar kunnen de verschillen in de hypotheekrente niet vandaan komen. Meer infor­matie over het EURIBOR-tarief kunt u vinden op www.euribor.org of teletekstpagina 542.


Risico opslag

Een klein gedeelte van de rente die u betaalt is om het risico voor de geldverstrekker af te dekken. Omdat het om een krediet gaat niet een woning als onderpand is dit percentage laag. De opslag voor dit risico is bij alle geldver­strekkers nagenoeg gelijk.


Opslag voor kosten

De kosten voor de geldverstrek­kers bestaan onder andere uit het administratief afhandelen van de hypotheek, de vergoeding voor de hypotheekbemiddelaar en over­head. Alle geldverstrekkers werken al jaren aan hun effici?ntie. Toch bestaan hier wel kleine verschillen tussen aanbieders.


Winstopslag

Banken en verzekeringsmaat­schappijen zijn vrijwel allemaal commerci?le bedrijven die geld willen verdienen. De concurrentie is wel zo hevig dat de verschillen tussen de aanbieders gering zijn. U ziet, de rentepercentages die worden aangeboden, ontlopen elkaar niet zoveel. De verschillen in voorwaarden kunnen echter wel groot zijn.


Actuele Rentestanden
 

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan 

 


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)