HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Fout in kadaster mag niet leiden tot OZB-aanslag


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Gegevens die geregistreerd staan in het kadaster zijn maatgevend voor de gemeente om vast te stellen wie een aanslag eigenarenbelasting en/of een aanslag gebruikersbelasting voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) krijgt. Het Hof Amsterdam heeft echter beslist dat dat niet altijd opgaat: fouten in het kadaster mogen niet leiden tot een onterechte OZB-aanslag en eventuele gemeentelijke heffingen. De eigenaar van een appartement ontving van de gemeente een aanslag OZB. Daarnaast kreeg hij ook een aanslag OZB voor het appartement van zijn bovenbuurman. Uit het kadaster bleek dat hij ook geregistreerd stond als eigenaar van het bovenliggende appartement. Ten onrechte, want hij was daarvan geen eigenaar.
De vorige eigenaar van het pand had het pand gesplitst in twee appartementen, waarvan de man er ??n gekocht had. Hij tekende bezwaar aan tegen de aanslag OZB en overlegde daarbij de koopakte en een splitsingsakte.
Eerder had hij al tevergeefs geprobeerd de gegevens in het kadaster te laten wijzigen. Om te voorkomen dat hij verwikkeld zou raken in allerlei incassoprocedures, had hij wel al een aantal jaren de gemeentelijke aanslagen van zijn bovenbuurman betaald.
De rechter besliste dat de gemeente ten onrechte de aanslagen had opgelegd. De gemeente zegde toe eerder opgelegde aanslagen tot nihil te zullen verminderen.

Terug naar jurisprudentie-overzichtJA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)