HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Verbouwing eerst zelf betaald - 2


Terug naar jurisprudentie-overzicht
Vanaf 2001 is alleen nog de rente voor een schuld die is aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de ?eerste? eigen woning (hoofdverblijf) aftrekbaar in box 1, tegen een belastingtarief van maximaal 52%. Indien een tweede hypotheek is aangegaan voor een verbouwing aan de woning, zult u moeten kunnen aantonen dat u het geld voor die verbouwing heeft gebruikt. Hof Amsterdam dd. 28 september 2001
In deze procedure heeft een huiseigenaar een restschuld van ? 25.000,--. Vervolgens heeft hij verbouwingskosten aan zijn huis zelf betaald. Daarna sloot hij een nieuwe hypothecaire lening van ? 150.000,--, waarmee hij onder andere zijn oude hypotheek aflost.
In geschil is de in de aangifte in aftrek gebrachte hypotheekrente met betrekking tot de verhoging van de lening. De inspecteur stelt dat de verhoging niet is aangewend voor aanpassing, onderhoud of verbouwing van de eigen woning. De huiseigenaar stelt dat de verhoging van de lening moet worden gezien als een herfinanciering van in eerdere jaren gedane uitgaven, dan wel vervanging van eerder gedane aflossingen.
Het Hof oordeelt dat de rente op deze verhoging van de lening niet aftrekbaar is, omdat er geen duidelijk historisch en causaal verband is tussen de lening en de uitgaven.
Terug naar jurisprudentie-overzicht


JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)