HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Verbouwing eerst zelf betaald - 1


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Indien u de aankoop van een eigen woning financiert met een hypotheek, is de rente die u op de hypothecaire geldlening betaalt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u uw eigen woning gaat verbouwen en hiervoor uw hypotheek verhoogt of een extra hypothecaire lening afsluit, dan zijn ook deze rentekosten aftrekbaar. Hof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in de situatie dat de verbouwing eerst tijdelijk is gefinancierd uit eigen middelen in afwachting van het rondkomen van een hypothecaire lening. Hof Amsterdam d.d. 9 juli 2001.
Een huiseigenaar had in 1998 en begin1999 zijn woning laten verbouwen. In december 1998 ontving hij de geldmiddelen van een nieuwe hypothecaire geldlening die hij voor deze verbouwing had afgesloten. In november 1998 deed hij reeds enkele voorschotbetalingen voor de verbouwing uit zijn eigen middelen.Na ontvangst van de hypothecaire lening zuiverde hij met deze lening zijn spaargeld weer aan. In zijn aangifte inkomstenbelasting bracht hij de rente van de hypothecaire lening in mindering op zijn inkomen omdat de rente varband hield met de financiering van de verbouwing van de eigen woning. De inspecteur weigerde de aftrek omdat hij vond dat de rente g??n verband hield met de eigen woning.
Het Hof oordeelde dat de rente aftrekbaar was. De inspecteur had niet weersproken dat de hypothecaire lening was aangegaan voor de verbouwing van de eigen woning en dat de financiering van de verbouwing met eigen middelen slechts tijdelijk zou zijn. De eigenaar moest de voorschotbetalingen voor de hypotheek eerder dan hij oorspronkelijk aannam, betalen. Het Hof concludeerde uit de feiten dat daardoor toch een historisch en oorzakelijk verband bestond tussen de lening en de verbouwing. De rente die de eigenaar op de hypothecaire lening betaalde zag dus op inkomsten uit de eigen woning en was dus volledig aftrekbaar.

Terug naar jurisprudentie-overzicht


JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)