HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Gebreken eigen woning - 3


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Samenvatting rechtbank Leeuwarden dd. 08-06-2000

Koper heeft een woning gekocht, waaraan enkele gebreken kleven: de elektrische installatie blijkt niet te deugen, de centrale verwarming, de afzuigkap en enkele binnendeuren waren niet in orde of ontbraken, een raam kon na opening niet gesloten worden en een ander raam brak bij het openen. Voorts was er wateroverlast in de kelderbox. De rechtbank stelt het volgende voorop: bij de koop van een woning is het niet zo, dat elke onvolkomenheid daaraan maakt, dat de woning niet voldoet aan de overeenkomst. De koper van een bestaande woning zal tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van onderhoud en aanpassing aan de eisen van de tijd, ook al was de noodzaak bij het kopen van de woning niet direct zichtbaar. De verkoper hoeft niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, maar mag daaromtrent geen onjuiste mededelingen doen als er naar gevraagd wordt. Gaat het om ernstiger gebreken, die een normaal gebruik in de weg staan, dan moet de verkoper, indien hij daarvan op de hoogte is, mededeling doen aan de koper. Dit komt er op neer dat de verkoper van een bestaand woonhuis in principe slechts aansprakelijk is voor gebreken die een normaal gebruik als woonhuis in de weg staan. Naar huidige maatstaven bezit een woonhuis zonder een elektrische installatie die aan minimale eisen van veiligheid en deugdelijkheid voldoet, niet de eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn. De installatie voldoet niet aan de minimale eisen; de koper mocht anders verwachten, nu het overgrote deel van de gebreken verstopt was en pas bij sloopwerk bleek. De koper is niet in zijn onderzoeksplicht tekort geschoten. De tekortkoming moet aan de verkoper worden toegerekend. De overige gebreken gelden als een mineur gebrek, dan wel staan aan de normale bruikbaarheid van het appartement in de weg. De verkoperkan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De vordering ter zake van de waterschade wordt eveneens afgewezen omdat niet is komen vast te staan dat de verkoper hiermede bekend was.
Terug naar jurisprudentie-overzicht

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)