HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Gebreken eigen woning - 2


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Samenvatting rechtbank Leeuwarden dd. 23-01-2002

Koper heeft een woning gekocht, waaraan diverse gebreken blijken te kleven, zoals een lekkend dak, lekkages bij sommige ramen en de achtergevel, en een lekkage bij de douche. De rechtbank stelt voorop dat op de koper een onderzoeksplicht rust naar de staat waarin de onroerende zaak zicht bevindt. Van deze plicht is de verkoper alleen ontslagen wanneer op de verkoper een duidelijke mededelingplicht rust. Het koopcontract bepaalt daarnaast dat de verkoper niet instaat voor zichtbare gebreken. Derhalve rust op verkoper in principe geen mededelingsplicht ter zake van gebreken die voor de koper zichtbaar zijn. De rechtbank oordeelt op een aantal punten: sommige gebreken, zoals de lekkage aan het dak, waren zichtbaar, de koper had deze kunnen opmerken. Een andere lekkage had gevonden kunnen worden als de koper een bouwkundige had ingeschakeld. Van de koper mag een redelijk onderzoek worden verwacht en indien de koper nalaat een bouwkundige in te schakelen, dan komt dit voor risico van de koper.
Een lekkage aan een uitzetraam kon met een kleine ingreep worden verholpen. De rechtbank oordeelt dat er geen mededelingsplicht op de verkoper rustte. De vorderingen van de koper worden allen afgewezen.
Terug naar jurisprudentie-overzicht


JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)