HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Gebreken eigen woning - 1


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Samenvatting rechtbank Leeuwarden dd. 25-11-1998

Tussen koper en verkoper is een koopovereenkomst gesloten. Beiden werden bijgestaan door een makelaar. Koper heeft daarbij ge?nformeerd naar de aanwezigheid van asbest in de woning. De verkoper heeft ontkend dat er asbest in de woning aanwezig was, maar heeft aangegeven dat in het dak van de stal asbest is verwerkt. Koper heeft een onderzoek door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis laten doen.

In de overeenkomst is een passage opgenomen dat de verkoper niet bekend is met enige asbestverwerking in de woning en dat de koper de verkoper vrijwaart voor aansprakelijkheid hieromtrent.

Bij een onderzoek in verband met een verbouwing blijkt wel degelijk asbest in het dak van de woning te zijn verwerkt. Ook blijken er gebreken aan de verwarmingsinstallatie te zijn. De koper stelt de verkoper aansprakelijk voor beide gebreken.

De rechtbank Leeuwarden wijst de vordering met betrekking tot de verwarmingsinstallatie af. Voor wat betreft de asbest vindt de rechtbank dat de verkoper blijkt heeft gegeven asbest te herkennen; hij kon immers ook het asbest in de stal herkennen.
Nu de koper nadrukkelijk naar het asbest had gevraagd, had de koper op zijn minst zijn twijfel hieromtrent moeten uiten.
Verder oordeelt de rechtbank dat nu de verkoper heeft geweten van het asbest en daarover geen mededeling heeft gedaan, hij geen recht heeft op het verweer dat de koper niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan. Aan de beoordeling van het onderzoek door de deskundige van de Vereniging Eigen Huis komt de rechtbank dan ook niet toe.

Terug naar jurisprudentie-overzicht


De Carrierehypotheek: Een hypotheek die met u carr
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)