HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Jurisprudentie
Jur. 1
Jur. 2
Jur. 3
Jur. 4
Jur. 5
Jur. 6
Jur. 7
Jur. 8


Toerekening hypotheekrente-aftrek bij ongehuwd samenwonenden


Terug naar jurisprudentie-overzicht

Twee partners woonden ongehuwd samen. Eind 1994 kochten zij gezamenlijk een eigen woning. Zij waren elk voor 50% eigenaar en hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothecaire schuld. Onderling sloten zij een overeenkomst waarin zij verklaarden dat de man de volledige hypotheekrente zou betalen en in zijn aangifte zou opvoeren. Voorts verklaarde de man dat hij de rente niet van de partner zou terugvorderen.
Daarna sloten zij een samenlevingsovereenkomst waarin zij verklaarden bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van de huishouding naar verhouding van hun netto-inkomsten. Verder was bepaald dat rente van geldleningen aangegaan voor de eigen woning tot de gemeenschappelijke kosten werden gerekend.
De man gaf bij zijn aangifte inkomstenbelasting 1997 het volledige huurwaardeforfait aan en trok de volledige hypotheekrente af. De inspecteur stelde vast dat 50% van de woning eigendom was van de partner en wilde de hypotheekrenteaftrek toepassen volgens de bepaling in de verhouding van de netto-inkomsten (conform de samenlevingsovereenkomst).
Hof Arnhem stelde vast dat beide partners ieder voor 50% eigenaar waren van de woning, dat zij gelijk gebruik hadden van de woning, beiden hoofdelijk aansprakelijk waren voor de hypotheekschuld en dat zij overeengekomen waren bij te dragen in de hypotheekrente naar hoogte van hun inkomens. Het Hof oordeelt dat de renteaftrek dient plaats te vinden zoaks in de samenlevingsovereenkomst is bepaald.

Hypotheekrenteaftrek bij ongehuwd samenwonenden en partners onder de Wet IB 2001

In de Wet IB 2001 is de partnerregeling ge?ntroduceerd. Het fiscaal partnerschap kan voordelen opleveren. Gehuwden worden per definitie als fiscaal partner aangemerkt (tenzij men duurzaam gescheiden woont); ongehuwd samenwonenden kunnen kiezen voor het fiscaal partnerschap. Als fiscaal partner is het mogelijk om bepaalde inkomsten en aftrekposten geheel naar eigen voorkeur, van jaar tot jaar verschillend, tussen de partners te verdelen. Voorbeeld hiervan zijn de inkomsten (positief en negatief) uit eigen woning. Gezamenlijk moet er altijd 100% worden aangegeven. Het is niet van belang wie de hypotheekrente betaalt. Brengt de ene partner de volledige hypotheekrente in aftrek, dan moet die partner ook het volledige eigenwoningforfait aangeven.

Heeft u niet gekozen voor het fiscaal partnerschap dan geldt in beginsel aangifte van het eigenwoningforfait en aftrek van de hypotheekrente volgens de eigendomsverhouding. Binnen bepaalde grenzen kunt u de hypotheekrenteaftrek anders verdelen dan op basis van de eigendomsverhouding. Dit blijkt ook uit bovenstaande uitspraak van het Hof Arnhem.

De andere rentelastverdeling is niet toegestaan als de partners daarmee fiscaal voordeel willen behalen. Bij de man en de partner in de hierboven genoemde situaties stond vast dat de partner ook uit het eigen inkomen de rentelast had kunnen betalen. Er was dus sprake van een fiscaal voordeel.

Bron: Hof Arnhem, 17 februari 2002

Terug naar jurisprudentie-overzicht

 

 

 


Erkend Hypotheekadviseur
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)