HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
HYPOTHEEKINFO
Hypotheekverstrekkers
Hypotheekvormen
Soorten Hypotheken
Hypotheek Oversluiten?
2e hypotheek
Second Opinion
Onvoorziene Gebeurtenissen
Bijzondere Situaties
Wisselend Sparen
Wat kan ik lenen?
Rente
Hypotheekinstinkers


Wat kan ik lenen?


Wat u maximaal kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals: het inkomen, de rentestand en de andere financi?le verplichtingen.
Bij het bepalen van de maximale hypotheek wordt er uit gegaan van de woonquote, dit is het percentage van het bruto inkomen dat maximaal aan woonlasten mag worden besteed. De woonquote vari?rt van ongeveer 26% tot 39%, al naar gelang het inkomen, hoe hoger het inkomen hoe hoger het percentage.  Maak een berekening van uw Maximale Hypotheek.

Welke factoren bepalen uw maximale hypotheek?

  • Uw inkomen

  • De rentestand

  • Uw financi?le verplichtingen

  • De waarde van de te kopen woning

  • Andere zekerheden

  • Uw inkomen

  • Nationale Hypotheek Garantie

Uw inkomen

Uw maximale hypotheek baseert men in eerste instantie op uw inkomen. Indien u een werkende partner heeft kunt u dit inkomen mee laten tellen. Men gaat uit van het bruto inkomen voor onbepaalde tijd, in sommige gevallen is het mogelijk om met een arbeidscontract voor bepaalde tijd een hypotheek af te sluiten. Hiervoor is dan wel een intentieverklaring van de werkgever nodig. Hierin verklaart de werkgever dat het tijdelijke contract naar alle waarschijnlijkheid wordt omgezet in een vast dienstverband.

 

De rentestand

De rentestand heeft een grote invloed op uw maximale hypotheek, hoe hoger de rente, des te lager zal de maximale hypotheek zijn die u kunt afsluiten. Men gaat namelijk uit van de woonquote, hiermee berekent men wat uw maximale woonlast is. Hoe hoger de rente, hoe groter de rentelast en des te eerder zit u aan uw maximale woonlast.

 

U financi?le verplichtingen

Indien u bepaalde financi?le verplichtingen heeft, zoals bijvoorbeeld studieschulden, kunt u minder lenen. De lasten voor deze verplichtingen worden meegenomen in de woonquote.

 

De waarde van de te kopen woning

De waarde van de woning bepaalt ook de hoogte van de maximale hypotheek. Een hypotheek is namelijk een geldlening waarbij de woning dient als zekerheid (onderpand) voor de hypotheekverstrekker. Meestal kunt u maximaal tot 125% van de waarde van de woning lenen. De waarde wordt bepaald door een erkend taxateur, die niet betrokken is bij de koop/verkoop van de woning. Deze executiewaarde is voor de hypotheekverstrekker van belang mocht u niet meer in staat zijn om te voldoen aan uw verplichtingen.

 

Andere zekerheden

Indien u naast de woning nog andere zekerheden heeft, kan het zijn dat u meer kunt lenen. Tevens kunt u een levensverzekering of een beleggingsportefeuille aan de verstrekker verpanden, door deze verpanding heeft de verstrekker nog een extra zekerheidje achter de hand.

 

Nationale Hypotheek Garantie

De NHG heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Nationale Hypotheek Garantie kan voor u van belang zijn wanneer u een hypothecaire lening afsluit om een eigen woning te kopen of om (achterstallig) onderhoud aan uw woning uit te voeren. Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borg voor de terugbetaling aan de financier. Deze borgstelling is voordelig voor u. Tevens krijgt u door deze borgstelling een lagere hypotheekrente, dit rente voordeel kan oplopen tot een 0.5%.

 

Maak een berekening van uw Maximale Hypotheek

 

JA, ik wil alvast weten waar ik aan toe ben!
Vraag online alvast een Hypotheekofferte op
Vraag een adviesgesprek aan

 

 

 

 

 

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)