HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
Kopen van een huis
Nationale Hypotheek Garantie
Borgsom of Garantieverklaring
Notaris
Taxatie
Koopakte
Kosten
Aandachtspunten
Gebreken aan een woning
Nieuwbouw
10 meestgestelde vragen
Slimme tips bij aankoop


Nationale Hypotheek Garantie (NHG)


NHG is een landelijke regeling om het eigen woningbezit te bevorderen. Bij het afsluiten van een hypotheek kan NHG worden aangevraagd.

Bij een lening met deze garantie staat het Waarborgfonds Eigen Woningen er borg voor dat de lening aan de geldverstrekker wordt terugbetaald. Als u door onvoorziene omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen en het levert bij gedwongen verkoop onvoldoende op om de lening terug te betalen, dan vergoedt het Waarborgfonds het tekort aan de financier. Het Waarborgfonds kan dit bedrag vervolgens op u verhalen.

?         Maximale hypotheek met NHG is voor aanvragen vanaf 1-1-2006:
          ? 250.000.-

?         De koopsom bestaande woningen wordt:
          ? 250.000.- -/- 12% = ? .223.214,29

?         De koopsom nieuwbouw woningen wordt: 
  ? 250.000.- -/- 8% = ? .231.481,48-

 

Wordt een koopsom AO / WW verzekering, verbouwing of uitkoop ex partner bij echtscheiding meegefinancierd dan moet dat bedrag van de koopsom afgetrokken worden. Voorbeeld:

 

Koopsom woning            ? 200.000.-
Koopsom AO/WW           ?   14.000.-
+ 12%                              ?   25.680.-   +

 

Totaal hypotheekbedrag: ? 239.680.-

 

Nieuw is de mogelijkheid om een aanvullende lening te sluiten met NHG voor:

  • echtscheiding 
  • be?indiging partnerschap 
  • be?indiging duurzaam samenlevingsverband 
  • verwerving onverdeelde boedel op grond van erfopvolging 
  • afkoop erfpachtcanon
  • verkrijging van het recht van volle eigendom van de grond

Meer informatie hierover:
ga naar de site van Nationale Hypotheek Garantie:   www.nhg.nl


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)