HYPOTHEEKINFO
OFFERTE
HUIS & FISCUS
BEREKEN
OVER ONS
HUIS & FISCUS
Fiscale Informatie
Kopen van een huis
Als u gaat verhuizen
Als u gaat verbouwen
Tijdelijk 2 huizen
Jurisprudentie
Links


Tijdelijk 2 Huizen  (zie ook: doorstroomhypotheek)


Heel vaak komt het voor dat u met twee huizen zit bijvoorbeeld bij een verhuizing of nieuwbouw. Hiervoor zijn bepaalde regelingen getroffen, hieronder volgen de belangrijkste:

  • Overbruggingskrediet
  • Bouwdep?t bij nieuwbouw
  • Rentedep?t bij dubbele lasten

Overbruggingskrediet

Als u een nieuw huis koopt, kan het zijn dat u tijdelijk twee huizen bezit. Bij voorbeeld als de overdracht van uw oude huis later is dan dat van het nieuwe huis. Voor deze tijdelijke situatie kan een overbruggingskrediet worden verstrekt. Dit krediet wordt afgelost zodra uw oude huis is verkocht. De rente en de kosten van het overbruggingskrediet zijn aftrekbaar.

 

Bouwdep?t bij nieuwbouw

Als u een nieuw, nog te bouwen, huis koopt, krijgt u te maken met een bouwdepot. Een deel van de lening wordt in depot gehouden. Naarmate de bouw vordert, wordt het huis in (bouw) termijnen uit dat depot betaald. Over het geld dat zich in het bouwdepot bevindt, ontvangt u een rentevergoeding.

 

Rentedep?t bij dubbele lasten

De periode dat u met dubbele lasten wordt geconfronteerd kan bij de aankoop van een nieuwbouwhuis aanzienlijk zijn. Enerzijds moet u rente over de nieuwe hypotheek betalen, terwijl anderzijds de rente- of huurlasten van uw oude huis doorlopen. Het is mogelijk om de rentelasten voor de nieuwe hypotheek, in de periode dat u ook uw oude huis bewoont, apart mee te financieren. Het totaal van deze rentelasten wordt dan meegenomen in het bedrag van de nieuwe hypotheek en gestort in een rentedepot. Vanuit dit rentedepot wordt de hypotheekrente voor het nieuwe huis betaald tot aan het moment dat dit huis wordt opgeleverd.

 

Lees meer over renteaftrek bij Fiscale Informatie / Renteaftrek 2 woningen

 


Doe de Hypotheektest
Poll
Bent u bereid op latere leeftijd uw huis op te eten?
h? wat?, huis opeten? Dat smaakt toch niet.
Nooit over nagedacht
Nee, (als ik overlijd mogen erfgenamen mijn huis erven
JA, (lees meer over de Pensioen Optimaal Hypotheek)